HOME > 제품소개 > 주유소 부가설비
 
 
 
 
 

제품명

Width

height length Height

 

단식A 1,200 1,000 314

단식B

1,800

1,000 314

복식A

2,200

1,000 314

복식B 2,600 1,000 314

단식+단식

3,400

1,000 314

단식+복식

3,600

1,000 314

복식+복식

4,000

1,000 314

보호가드

1,000

700  

 
 
 
 
 

 

Width

height length Height Thickness  

2단

660

440 500 1.5

3단

960

440 500 1.5  

4단

1,260

440 500 1.5  
 
 
 
 

 

Width

height length Height Thickness

 

스틸(도장)

1,000

126 65 3.0

 
 
 
 

제품명

Width

height length Height Thickness

 

본체:스틸(4T) 뚜껑:스틸(15T)

1,650

560 781 4

본체:스틸(4T) 뚜껑:스틸(4.5T)

1,650

560 781 4

충청북도 음성군 금왕읍 금일로434번길 319-2(쌍봉리 325) 대표이사 : 강웅구 사업자번호 : 303-81-50354
TEL : 1600-5104 E-mail : uwontank@naver.com
Copyright(c) Made By oneframe.net. All Rights Reserved.